Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Круподеринська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 25158082) був реорганізований і увійшов до складу Оржицької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Проект Договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту "Центр безпеки громади"

 ПРОЕКТ ДОГОВІРУ
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ
«ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ГРОМАДИ»
 
с. Круподеринці                                                   «____» ____________20__ року
 
Територіальна громада села Круподеринці, через Круподеринську сільську раду в особі голови Житинського Валерія Васильовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-1,
територіальною громадою села Денисівка, через Денисівську сільську раду в особі голови Симчини Олександра Юрійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-2,
територіальною громадою села Савинці, через Савинську сільську раду в особі голови Граба Василя Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-3,
територіальною громадою села Сазонівка, через Сазонівську сільську раду в особі голови Чмихало Валентини Василівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-4,
територіальною громадою села Чевельча, через Чевельчанську сільську раду в особі голови Шупортяк Віри Миколаївни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-5,
територіальною громадою села Яблуневе, через Яблунівську сільську раду в особі голови Опанасенка Миколи Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-6, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Під час підготовки проекту договору про співробітництво у частині реалізації спільного проекту вимоги, передбачені статтями 5-9 Закону України «Про співробітництва територіальних громад» не застосовувались, відповідно до пункту 2 статті 11 вищевказаного Закону.
1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів.
1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», Кодексу цивільного захисту України, а також з метою вирішення питань місцевого значення Сторони домовились про реалізацію спільного проекту «ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ГРОМАДИ» (далі – Проект). Фінансування спільного проекту передбачається здійснювати за рахунок участі в обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської області, залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку,  а також за рахунок коштів незаборонених законодавством.
2.2. Метою реалізації Проекту є покращення стану пожежної безпеки  на території Круподеринської, Денисівської, Савинської, Сазонівської, Чевельчанської та Яблунівської сільських рад громад Оржицького району, шляхом створення КО «Круподеринська місцева пожежна охорона» .
2.3. Проект реалізується упродовж 5 років, починаючи з                           «____» __________20____ року.
 
3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ «ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ГРОМАДИ», ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ
3.1. Перелік заходів в рамках реалізації Проекту:
3.1.1. Підготовка до реалізації Проекту, у ході якої буде проведена роз’яснювальна кампанія серед мешканців територіальних громад щодо створення центру безпеки громади;
3.1.2. Реалізація технічної складової Проекту. У ході даного етапу будуть проведені закупівлі відповідно до норм Закону України «Про публічні закупівлі», за результатами яких планується придбати:
Для КО «Круподеринська місцева пожежна охорона»:
         -     пожежний автомобіль;
         -     комплекти пожежно-технічного обладнання;
         -     промислову насосну станцію;
         -     оперативний автомобіль
         -     оргтехніку та меблі;
         -     інше.
 
3.1.3. Запровадження системи єдиного центру безпеки громади при співробітництві територіальних громад, що включає:
Для КО «Круподеринська місцева пожежна охорона»:
- створення КО «Круподеринська місцева пожежна охорона»;
- капітальний ремонт приміщення де буде розташована «Круподеринська місцева пожежна охорона»;
- підбір та навчання особового складу «Круподеринської місцевої пожежної охорони»;
- обладнання приміщення для чергування працівників «Круподеринської місцевої пожежної охорони»;
          - розробка колодязя (свердловини) для заправки пожежного автомобіля;
-матеріально-технічне забезпечення діяльності структури «Круподеринської місцевої пожежної охорони»;
- забезпечення необхідними матеріалами для діяльності «Круподеринської місцевої пожежної охорони»;
- створення наглядового комітету за якістю виконання робіт та здійснення заходів Проекту.
         - Інформаційний супровід проекту.
 
3.2. Суб'єкт співробітництва бере участь у реалізації заходів Проекту у формі:
 
3.2.1. Для КО «Круподеринська місцева пожежна охорона»:
 Сторона-1:
створює комунальну організацію «Круподеринська місцева пожежна охорона»;
забезпечує приміщенням КО «Круподеринська місцева пожежна охорона»;
забезпечує підключення КО «Круподеринська місцева пожежна охорона» до телефонного зв’язку та мережі Інтернет;
дозволяє КО «Круподеринська місцева пожежна охорона» заключати договори з суб’єктами господарювання  за здійснення пожежної охорони на їх об’єктах;
надає повноваження КО «Круподеринська місцева пожежна охорона» здійснювати пожежну охорону на території Круподеринської, Денисівської, Савинської, Сазонівської, Чевельчанської та Яблунівської сільських рад.
 
3.2.2. Для КО «Круподеринська місцева пожежна охорона»:
          Сторона – 2, Сторона – 3, Сторона – 4, Сторона – 5, Сторона – 6:
дозволяють КО «Круподеринська місцева пожежна охорона» здійснювати пожежну охорону на території Денисівської, Савинської, Сазонівської, Чевельчанської та Яблунівської сільських рад;  
надають повноваження КО «Круподеринська місцева пожежна охорона» заключати договори з підприємствами  за здійснення пожежної охорони на їх об’єктах. 
3.3. Умови реалізації заходів Проекту:
3.3.1. проведення роз’яснювальної кампанії серед мешканців територіальних громад щодо функціонування центру безпеки громади;
3.3.2. Для КО «Круподеринська місцева пожежна охорона»:
         -     пожежний автомобіль;
         -     комплекти пожежно-технічного обладнання;
         -     промислову насосну станцію;
        -     оргтехніку та меблі;
         -      інше.
3.3.4. подання даного Проекту для участі в обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської області, залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку,  а також коштів незаборонених законодавством.
3.4. Фінансування Проекту здійснюється відповідно до вимог пункту 7 статті 75 та статті 93 Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін або за рахунок інших джерел фінансування не заборонених законодавством.
Вартість заходів проекту (за середньоринковими цінами на дату укладання договору) складає – 4 300  тис.грн.
Для КО «Круподеринська місцева пожежна охорона»:
         -     пожежний автомобіль - 2 500 тис.грн;
         -     комплекти пожежно-технічного обладнання -1 600 тис.грн;
         -     промислову насосну станцію – 100 тис.грн;
         -     оргтехніку та меблі - 100 тис.грн;
         -     інше.
 
3.4.1. Фінансування Проекту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів (Сторін), проектів розвитку територіальних громад Полтавської області, коштів Державного фонду регіонального розвитку,  а також коштів незаборонених законодавством.
3.4.2. Обсяг співфінансування даного Проекту для кожної Сторони може бути встановлений відповідно до пропорційної кількості мешканців територіальної громади.
3.5. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється Стороною-1; зміни до умов реалізації Договору, представництво інтересів сторін даного Договору в державних і недержавних організаціях; зміни до умов реалізації даного Проекту обговорюються Сторонами на спільних засіданнях, що ініціюються Стороною - 1; Сторона – 2, Сторона – 3, Сторона – 4, Сторона – 5, Сторона – 6 мають право звернутися до Сторони – 1 з пропозиціями по вдосконаленню реалізації даного Проекту.
3.6. Сторона – 1 подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.
 
4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ
ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ
4.1. Цей Договір набирає чинності з «____» ___________20____року  відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».
4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.
4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.
 
5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір припиняється у разі:
5.1.1. закінчення строку його дії;
5.1.2. досягнення цілей співробітництва;
5.1.3.невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;
5.1.4. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;
5.1.5. банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;
5.1.6. нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;
5.1.7. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.
5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.
5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості 7-ми примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.
Один примірник договору про припинення співробітництва надсилається Мінрегіону упродовж 7 робочих днів після підписання його Сторонами.
 
СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.
6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.
6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.
6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3. цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє інші Сторони про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 7 днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3. цього Договору.
 
7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку і виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.
7.2. Цей Договір укладений на 7-ми аркушах у кількості 7 (сім) примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.
7.3. Сторона-1 надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 7 робочих днів після підписання його.
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
 
 
Сторона -1:
Круподеринська сільська рада,
Юридична адреса: 37721, Полтавська область, Оржицький район,
с. Круподеринці, вул.Центральна,75
тел. (05357)93541
Банківські реквізити:
 р/р 21421000500364
ГУДКСУ у Полтавськый обл.
МФО 831019
ЄДРПОУ 25158082
Голова Круподеринської сільської ради  – Житинський Валерій Васильович
 
________М.П. «___»__________2018
 
 
 
 
 
Сторона -2:
Денисівська сільська рада,
Юридична адреса: 37732, Полтавська область, Оржицький район,
 с.Денисівка, вул. Шкільна,25
тел. (05357)93621
Банківські реквізити:
р/р 31425000500361
ГУДКСУ у Полтавській обл.
МФО 831019
ЄДРПОУ 24833265
Голова Денисівської сільської ради
Симчина Олександр Юрійович
 
 
________М.П. «___»__________2018
 
Сторона -3:
Савинська сільська рада,
Юридична адреса: 37722, Полтавська область, Оржицький район,
с. Савинці, вул. Бабака,5
тел. (05357)99686
Банківські реквізити:
 р/р 31421000500371
ГУДКСУ у Полтавській обл.
МФО 831019
ЄДРПОУ 25157317
Голова Савинської сільської ради – Граб Василь Миколайович
 
 
________М.П. «___»__________2018
 
 
 
 
 
 
 
 
Сторона -4:
Сазонівська сільська рада,
Юридична адреса: 37723, Полтавська область, Оржицький район,
с. Сазонівка, вул. Центральна,3
 тел. (05357)99722
Банківські реквізити: 
р/р 31426000500372
ГУДКСУ у Полтавській обл.
МФО 831019
ЄДРПОУ 25155790
Голова Сазонівської сільської ради – Чмихало Валентина Василівна
 
 
________М.П. «___»__________2018
Сторона -5:
Чевельчанська сільська рада,
Юридична адреса: 37724, Полтавська область, Оржицький район,
с.Чевельча, вул. Центральна,49
тел. (05357)93789
Банківські реквізити:
 р/р 31421000500375
ГУДКСУ у Полтавській обл.
МФО 831019
ЄДРПОУ 25157346
Голова Чевельчанської сільської ради – Шупортяк Віра Миколаївна
 
 
________М.П. «___»__________2018
 
 
Сторона -6:
Яблунівська сільська рада,
Юридична адреса: 37720, Полтавська область, Оржицький район,
с. Яблуневе, вул. Центральна,60а
 тел. (05357)96531
Банківські реквізити: 
р/р 31426000500378
ГУДКСУ у Полтавській обл.
МФО 831019
ЄДРПОУ 25155689
Голова Яблунівської сільської ради – Опанасенко Микола Миколайович
 
 
________М.П. «___»__________2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« повернутися до списку новин


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *